Các câu lệnh điều khiển trong Javascript

with Không có phản hồi

Câu lệnh điều khiển trong Javascript,

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về câu lệnh break và continue trong Javascript. Chúng được sử dụng để điều khiển vòng lặp (và switch-case đối với break). Nào chúng ta cùng tìm hiểu xem chúng giống và khác gì nha mọi người.

Câu lệnh break

Từng được nhắc đến ở phần lệnh switch-case. Câu lệnh break được sử dụng để thoát khỏi/dừng vòng lặp gần nhất (hay switch gần nhất).

Flowchart của break

cau-lenh-dieu-khien-anh1

Ví dụ

Trong ví dụ phía dưới, vòng lặp while sẽ bị dừng lại khi x bằng 5 do đó kết quả in ra console sẽ không có 5.

<html>
 <body>
  <script type="text/javascript">
   var x = 1;
   document.write("Entering the loop<br />");
   while (x < 20) {
    if (x == 5){
     break; // breaks out of loop completely
    }
    x = x + 1;
    document.write(x + "<br />");
   }
   document.write("Exiting the loop!<br /> ");
  </script>
 </body>
</html>

Kết quả

Entering the loop
2
3
4
5
Exiting the loop!

Câu lệnh continue

Lệnh continue dùng để bỏ qua phần code còn lại trong block {} (bên dưới continue) để chuyển tới lượt lặp tiếp theo.

Ví dụ

Trong ví dụ này, chúng ta dùng continue để bỏ qua việc in x = 5 do đó kết quả trên console sẽ không có giá trị 5.

<html>
 <body>
  <script type="text/javascript">
   var x = 1;
   document.write("Entering the loop<br /> ");
   while (x < 10) {
    x = x + 1;
    
    if (x == 5) {
     continue; // skip rest of the loop body
    }
    document.write(x + "<br />");
   }
   document.write("Exiting the loop!<br /> ");
  </script>
 </body>
</html>

Kết quả

Entering the loop
2
3
4
6
7
8
9
10
Exiting the loop!

Thực tế, có nhiều quan điểm cho rằng chúng ta nên hạn chế dùng các câu lệnh điều khiển break và continue. Bởi nó sẽ khiến chúng ta khó kiểm soát chương trình mình viết hơn. Tuy nhiên, khi mới làm quen với Javascript thì việc hiểu được break và continue là rất quan trọng. Bạn cần phải hiểu chúng để bắt đầu làm dự án thực tế với nhiều người.

Nếu bài viết hữu ích, hãy nhấn nút like bên tay trái nha. Cảm ơn bạn đã theo dõi HuynhTin.

>> Xem thêm: Vòng lặp for trong Javascript

>> Xem thêm: Toán tử luận lý và thao tác bit trong Javascript

Leave a Reply